Fransk

Il y a environ 34 000 000 habitants en tout. Il y a deux grands groupes : 45 % sont Berbères (la population originaire), et 55 % sont Arabes. Il y a plusieurs langues importantes : trois langues (dialectes) berbères, l’arabe locale (une langue orale) et l’arabe classique et le français. À partir de l’école primaire, la langue d’enseignement est le français. L’arabe classique est la langue officielle. Tous les panneaux sont écrits en deux langues : l’arabe classique et le français. Dans les institutions, on parle trois langues : l’arabe classique, le français et le berbère. Le français est un marqueur de classe sociale. Dans la rue, on entend souvent les Marocains changer entre plusieurs langues quand ils parlent.

Dansk

Der er i alt omkring 34.000.000 indbyggere. Der er to hovedgrupper: 45% er berbere (den oprindelige befolkning) og 55% er arabere. Der er flere vigtige sprog: tre Berber-sprog (dialekter), lokal arabisk (et mundtligt sprog) og klassisk arabisk og fransk. Fra grundskolen er undervisningssproget fransk. Klassisk arabisk er det officielle sprog. Alle tegn er skrevet på to sprog: Klassisk arabisk og fransk. I institutionerne tales tre sprog: klassisk arabisk, fransk og berber. Fransk er en markør for social klasse. På gaden hører vi ofte marokkanere skifte mellem flere sprog, når de taler.

Servicevilkår

Alle udførte oversættelser gemmes i databasen. De gemte data offentliggøres på hjemmesiden åbent og anonymt. Af denne grund minder vi os om, at dine oplysninger og personoplysninger ikke skal medtages i de oversættelser, du vil foretage. Indhold oprettet af brugernes oversættelser kan omfatte slang, blasfemi, seksualitet og lignende. Vi anbefaler, at du ikke bruger vores hjemmeside i ubehagelige situationer, da de oversættelser, der oprettes, måske ikke passer til folk i alle aldre og steder af interesse. Hvis der i forbindelse med oversættelsen af ​​vores brugere er fornærmelser til personlighed og eller ophavsret osv. Kan du kontakte os via email, →"Kontakt"


Privatlivspolitik

Tredjepartsleverandører, herunder Google, bruger cookies til at vise annoncer på baggrund af en brugers tidligere besøg på dit website eller andre websites. Googles brug af annonceringscookies giver Google og deres partnere mulighed for at vise annoncer til dine brugere på baggrund af deres besøg på dine websites og/eller andre websites på internettet. Brugere kan fravælge personliggjort annoncering ved at gå til Annonceindstillinger. Alternativt kan du beskrive, hvordan brugerne kan fravælge en tredjepartsleverandørs brug af cookies til personliggjort annoncering ved at gå til www.aboutads.info.